top of page

За училището

КОМ­ПЮ­ТЪР­НА
ТЕХ­НИ­КА И
ТЕХ­НО­ЛО­ГИИ

Специалности

СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ

Прием

АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИК

За учениците

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Проекти

МЕХАТРОНИКА

Контакти

ЕЛЕК­Т­РО­ОБ­ЗА­ВЕЖДА­НЕ НА
ПРО­ИЗ­ВОД­С­Т­ВО­ТО

bottom of page