TMT
DO_plakat
11269091_825000087548480_6065192278464688764_n
11269521_824999980881824_3444220487004784566_n
11259631_822229371158885_5155039838891169976_n
11200604_822229611158861_5148106596140357011_n
11227656_822231757825313_8890593576077552978_n
1379873_822229231158899_1446361253569906078_n
logo
1525287_822229304492225_8574928218076113077_n
10986618_822231714491984_886925732615370312_n
11150676_822229217825567_4103257792038438990_n
СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ

 ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ  481 „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ“,

ПРОФ. 481020 „СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ“

СПЕЦИАЛНОСТ 4810201 „СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ“,

ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ).

5- ГОДИШЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ,

Светът се променя с бързи темпове, а редом с това се „раждат“ и новите технологии.

Те водят до голямата промяна и обуславят нуждата от нови професии, нови умения и качества, дори от нови индустрии.

Огромно търсене от страна на бизнесите

IT отрасълът в България в момента е на едно от челните места що се отнася до специализирани кадри. Търсенето на IТ специалисти в Европа е огромно и ще надмине 1 млн души. Системните програмисти са търсени, защото имат набор от професионални умения като проектиране, създаване, тестване и поддържане на хардуер и разработени приложения, администриране и обслужване на информационни системи, уеб сайтове и база данни.

Професия, която вдъхновява и развива

Професията на системния програмист представлява едно постоянно самоусъвършенстване, обучение и повишаване на квалификацията. Едни технологии сменят други и ако сте „запален“ по създаването и "оживяването" на роботи, хардуерни елементи и техника, определено няма да ви остане време да скучаете.

Гарантирана работа

ИТ браншът е единственият отрасъл, в който свободните позиции са повече отколкото квалифицираните специалисти. С всяка изминала година търсенето на приложни програмисти нараства. Бизнесите изпитват глад за ИТ специалисти. ИТ браншът крие редица перспективи като при всички позиции се очаква ръст на заплатите и високо търсене.

 За учебната 2020/2021 постъпи заявка от фирма „ВИДЕНОВ ГРУП“ ЕООД- Ямбол за 13 ученици за обучение чрез работа (дуална система на обучение).