Ръководство

Емилия Кремъкова

ДИРЕКТОР

Радостина Минчева

Заместник-директор,

учебна дейност

инж. Валентина Стойкова

Заместник-директор,

учебно-производствена дейност