top of page
_2024-01-30_11-54-53-903.jpg

 

Родителите могат да се регистрират за ел. дневник в НЕИСПУО на следния адрес: https://neispuo.mon.bg/portal

Ръководство за регистриране на родители може да разгледате от rakovodstvo_za_roditel_neispuo

Код за регистация може да получите от класния ръководител.

  • Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберсигурност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

bottom of page