• Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберсигурност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

Уважаеми родители,

                С цел улесняване на комуникацията между членовете на нашата училищна общност, от 06.03.2018 г. въвеждаме в употреба новия ни Електронен дневник.

                Той е най-бързата и удобна платформа за връзка, относно оценки, отсъствия и отзиви за учениците, както и за предаване на информация, свързана с училищния живот. Така вие ще бъдете по- добре запознати и ангажирани с постиженията и евентуалните затруднения на децата си.

                За да работите с Електронния дневник е нужно да се регистрирате с телефонния номер, който сте предоставили на класния ръководител на Вашето дете и чрез който сте общували с него досега.


               Ако има промяна в номера или не сте предоставили номер, уведомете класния, за да можете да се регистрирате, в противен случай няма да е възможно. Отнася се и за родителите на новите ученици.


               Нулата в началото на телефонния номер НЕ се въвежда. Например, ако телефонният Ви номер е 0885 100 200, тогава въведете 885100200. 

               За безпроблемна работа с Електронния дневник, може да ползвате специално създаденото Ръководство, а при проблем с регистрацията, моля да се свържете с  инж. Валентина Стойкова- 0893 930 360