8а-24810201 Системно програмиране

8а-15220103 Електрообзавеждане на производството

8б-15211401 Мехатроника

8в-15250101 Автотранспортна техника

9а-25230501 Компютърна техника и технологии

9а-15220103 Електрообзавеждане на производството

9б-15211401 Мехатроника

10а-15220103 Електрообзавеждане на производството

10а-25230501 Компютърна техника и технологии

10б-15211401 Мехатроника

10в-25250101 Автотранспортна техника

10в-15210105 Машини и системи с ЦПУ

11а-15230501 Компютърна техника и технологии

11б-15211401 Мехатроника

12а-15230501 Компютърна техника и технологии

12б-15211401 Мехатроника

12в-25220306 Газова техника

12в-15210105 Машини и системи с ЦПУ

12г-15220103 Електрообзавеждане на производството

12г-25230501 Компютърна техника и технологии