top of page

критерии за допускане до класиране за месечните стипендии

Заявление- декларация за получаване на стипендии

Декларация за липса на доходи

bottom of page