Общообразователна програма

Професионална подготовка 

ПРАВИЛА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА  ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ М. НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ М. ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ИЗПИТНА СЕСИЯ М. АПРИЛ 2018 Г. ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА