СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ  

В  ПТГ „ИВАН РАЙНОВ“  ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА.