0-02-0a-96cad7bc2740fab8befb12e27736d7a5

ДОБРЕ ДОШЛИ

УЧИТЕЛИ

инж. Ангел Узунов

Свържете се с мен:

инж. Дора Боянова

Ел. инженер

Свържете се с мен:

инж.Даниела Демирева

Ел. инженер

Свържете се с мен:

инж. Валентина Стойкова
Ел. инженер

Свържете се с мен:

инж. Мариана Факирева

Ел. инженер

Свържете се с мен:

инж. Красимир Дочев

Свържете се с мен:

инж. Костадин Василев

Ел. инженер

Свържете се с мен:

инж. Слав Георгиев

Ел. инженер

Свържете се с мен:

инж. Живка Христова

Ел. инженер

Свържете се с мен:

инж. Борислав Тропчев

Ел. инженер

Свържете се с мен:

инж. Ивелин Костов

Автомобили и кари

Свържете се с мен:

инж. Веселин Василев

Автомобили и кари

Свържете се с мен:

Сийка Попчева

Икономика и маркетинг

Свържете се с мен:

Георги Недев

Англйски език

Свържете се с мен:

Дора Георгиева

Руски и бълг.език

Свържете се с мен:

София Цонева

Англйски език

Свържете се с мен:

Светла Градева

Англйски език

Свържете се с мен:

Стефка Минева

Георгафия

Свържете се с мен:

Иван Овчаров

Философия

Свържете се с мен:

Радостина Демирева

История

Свържете се с мен:

Радостина Пехливанова

Физкултура

Свържете се с мен:

Михаил Михайлов

Математика и инф.

Свържете се с мен:

Виолета Йорданова

Бълг.и Руски език

Свържете се с мен:

инж.Николай Колев

Учител методик

Свържете се с мен:

Йорданка Недялкова

Математика и физика

Свържете се с мен:

Виолета Бакърджиева

Биология и химия

Свържете се с мен: