top of page

Нашите предмети

ПТГ разполага с много добра учебно-материална база: Специализирани кабинети и лаборатории, компютърни зали, пройзводствен корпус. Гаранция за качествената общообразователна и професионална подготовка са високо квалифицираните учители, носители на първа, втора и трета квалификационна степен, следдипломни специализации, автори на научни публикации.
Физическата култура и спортът са на особена почит в професионалната гимназия. Впечатляващ е броя на медалистите и майсторите на спорта - възпитаници на гимназията. Спортуващите ученици печелят призови места във всички видове спорт на регионални и републикански състезания.
Literacy

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Writing

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Mathematics

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Science

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Geography

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Physical Education

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page