top of page

 

Родителите могат да се регистрират за ел. дневник в НЕИСПУО на следния адрес: https://neispuo.mon.bg/portal

Ръководство за регистриране на родители може да разгледате от rakovodstvo_za_roditel_neispuo

Код за регистация може да получите от класния ръководител.

bottom of page