top of page

ИСТОРИЯ НА ПАТРОНА НА ПТГ"ИВАН РАЙНОВ"

Кой е Иван Райнов и защо той дарява цялото си движимо и недвижимо имущество на ямболското училищно настоятелство?

/1858-1937/

Иван Райнов е роден на 15.09.1858г. в град Ямбол. От малък остава сирак и на 14 години започва работа при търговците братя Миневи. Едновременно с това не прекъсва учението си и завършва І прогимназиален клас. Със своето трудолюбие и честност, с изключителната си находчивост и пестеливост успява да натрупа състояние и да отвори собствен магазин в къщата си на ул.”Цар Самуил”. Около 1900г. той се жени. Раждат му се две дъщери- Донка и Ташка. И двете умират млади,а скоро след тяхната смърт умира и съпругата му. Останал сам, с голямо богатство, Иван Райнов започва да обмисля възможността да завещае натрупаното с годините състояние на градското училищно настоятелство, което да го използва за нуждите на регионалното образование. На 25.04.1934г. той осъществява своето намерение, като единственото му желание е построеното с дарените средства училище да носи неговото име.

bottom of page