TMT
DO_plakat
11269091_825000087548480_6065192278464688764_n
11269521_824999980881824_3444220487004784566_n
11259631_822229371158885_5155039838891169976_n
11200604_822229611158861_5148106596140357011_n
11227656_822231757825313_8890593576077552978_n
1379873_822229231158899_1446361253569906078_n
logo
1525287_822229304492225_8574928218076113077_n
10986618_822231714491984_886925732615370312_n
11150676_822229217825567_4103257792038438990_n

 ПРОГРАМИРАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

СПЕЦИАЛНОСТ: код 4810401

„Програмиране на изкуствен интелект“

ПРОФЕСИЯ: код 481040

„Програмист на изкуствен интелект“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:код 481

„Компютърни науки“

5- ГОДИШЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ,

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

    СПЕЦИАЛНОСТ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
Целта на специалността е да даде възможност на учениците да получат знания и умения, които да им позволят да работят като програмисти – разработчици на изкуствен интелект.

Програмистът на изкуствен интелект разработва интелигентни системи с различно предназначение. Разбира и използва различни компютърни системи за представяне на знания. Владее езици за програмиране (Python, R, Java, Tensorflow, Pytorch, Caffe, Ruby, LISP и др), софтуери за графика и анимация, инструменти за моделиране (Computer Aided Software Engineering, CASE). Използва средства за печат, специализирана литература, програмна документация и документация на софтуерни библиотеки, нормативни източници. Работи в интегрирани среди за разработка (Integrated Development Environment), с платформи за изкуствен интелект (Artificial Intelligence Platforms), софтуер за разпознаване на реч и изображения (Deep Learning Software), софтуер за машинно обучение (Machine Learning Software).

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията “Програмист на изкуствен интелект” работи с “интелигентни” роботизирани устройства както и с всички устройства от конфигурацията на компютърната система (КС) и периферните устройства (ПУ), като познава принципното устройство и действие на компютърните системи и на основни видове ПУ.