TMT
DO_plakat
11269091_825000087548480_6065192278464688764_n
11269521_824999980881824_3444220487004784566_n
11259631_822229371158885_5155039838891169976_n
11200604_822229611158861_5148106596140357011_n
11227656_822231757825313_8890593576077552978_n
1379873_822229231158899_1446361253569906078_n
logo
1525287_822229304492225_8574928218076113077_n
10986618_822231714491984_886925732615370312_n
11150676_822229217825567_4103257792038438990_n

 ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА И

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 523 „ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА

И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“

ПРОФЕСИЯ  523030 „ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА "

СПЕЦИАЛНОСТ 5230304 „ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА И СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ“

5- ГОДИШЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ,

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

    При съвременното ниво на развитие на технологиите актуалността от използването на ефективни технически средства и системи за защита и охрана на собствеността и информацията е безспорна.

 

    Тази тематика е многопосочна и се развива паралелно като отговор на технологичните предизвикателства, свързани със създаването на все по- чувствителни и разнообразни по своята физическа природа сензори, висококачествени и миниатюрни преобразуватели, начини и средства за предаване на данни, тяхната обработка, в реално време вземането на технически експертни решения.

 

   Очевидна е все по- нарастващата ценност на информацията в съвременния цифровизиран и компютъризиран свят и необходимостта от нейната защита при извличане, съхраняване и предаване.

   В крайна сметка, нарастващата сложност и разнообразно техническо естество на проблематиката водят до налагане на системен подход при анализа и проектирането на автоматизирани системи за сигурност в съответствие със съвременното ниво на сигнално- охранителната техника.