ГРАФИК ЗА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА III СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ, УЧЕИИЦИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ

РАФИК КОНСУЛТАЦИИ ЗА 1 СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДII НА