top of page

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ГРАФИЦИ - ВТОРИ СРОК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА III СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ  НА УЧЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. - РЕДОВНА СЕСИЯ

bottom of page